Awm tuyệt địa cầu sinh h

Follow Blog Email

Nhập địa chỉ email của công ty để theo dõi blog này và cảm nhận thông báo nội dung bài viết mới qua email.


1.Đây là trang về Boy x Boy, bạn đã được cảnh cáo. Những ai kì thị về sở trường này thì xin ấn quay trở lại luôn.

2. Tui không gật đầu đồng ý chuyển Ver, send Word ...3. Đều là bản dịch chui, không được sự đồng ý của tác giả, toàn bộ đều phi yêu mến mại, bắt buộc đọc tại tamquocafk.vn vì nhiều lúc mình hoàn 1 bộ sẽ beta lại.

Blog cá nhân.Các bạn dạng dịch ở đây mình chỉ bảo đảm an toàn đọc đọc 50-50, ai không đọc được mời tìm đơn vị khác hoặc đọc bạn dạng gốc tuyệt QT.Cảm ơn các bạn đã xẹp thăm. 


Bài viết mớiPhản hồi ngay sát đây

*
Toffifeed vào Phiên ngoại 4 : Trọng đăng tiê…
*
Toffifeed vào Chương 42 : Trọng đăng tiên…
*
Toffifeed vào Chương 11 : Trọng đăng tiên…
*
umebedaoElio vào Chương 57.2 : Trọng đăng tiên…
*
umebedaoElio vào Chương 55 : Trọng đăng tiên…
*
umebedaoElio vào Chương 49 : Trọng đăng tiên…
*
umebedaoElio vào Chương 48 : Trọng đăng tiên…
*
umebedaoElio vào Chương 34.1 : Trọng đăng tiên…
*
umebedaoElio trong Chương 33.1 : Trọng đăng tiên…
*
Tử Diệp Bách trong Chương 5 : Trọng đăng tiên…
Hôm ni ngày mấy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *