Bài Tập Conjunction Có Đáp Án

Liên tự trong giờ đồng hồ Anh là một thành phần vô cùng quan trọng đặc biệt giúp khiến cho sự liên kết đặc trưng trong câu. Bây giờ hãy thuộc tamquocafk.vn khám phá về cụ thể các một số loại liên tự trong giờ Anh, cách áp dụng và một vài dạng bài tập có liên quan. Thuộc theo dõi nhé!


*
*
*
*
Liên từ nhờ vào (Subordinating Conjunctions)

Ví dụ:

Although I studied hard, I couldn’t pass the exam.

Bạn đang xem: Bài tập conjunction có đáp án

Mặc dù tôi học tập chăm chỉ, tuy nhiên tôi cấp thiết vượt qua kỳ thiCác liên từ phụ thuộcAfter/ Before: dùng miêu tả thời gian 1 sự việc xảy ra sau/ trước một vấn đề khác trong câu

Ví dụ:

Nam plays games after he finishes his work.Nam nghịch trò chơi sau khi hoàn thành các bước của mình.He came after the train had left.Anh ấy tới sau khi chuyến tàu tránh đi.Although/ Though/ Even though: biểu hiện 2 hành vi trái ngược nhau về khía cạnh nghĩa (mặc dù).

Lưu ý: có thể dùng “despite” với “in spite of” tương đương như “Although/ though/ even though”.

Ví dụ:

Although they were tired, they worked overtime.Mặc dù họ đã mệt tuy nhiên họ vẫn thực hiện thêm.Despite his age, he still enjoys skiing.Mặc dù đã to tuổi, tuy nhiên ông ấy vẫn mê say trượt băng.As: diễn đạt 2 hành vi cùng xảy ra, hoặc mô tả nguyên nhân

As có nghĩa là khi hoặc vì vì.

Ví dụ:

As phái mạnh is late for school, his mother has khổng lồ apologize to his teacher.Vì Nam đến lớp muộn nên người mẹ cậu bắt buộc xin lỗi thầy giáo.Someone called me as I was taking a bath.Ai này đã gọi tôi khi tôi đã tắm.As long as: dùng diễn đạt điều kiện: chừng nào mà, miễn là

Ví dụ:

As long as you’ve offered, I’ll accept.Miễn là các bạn còn đề nghị, tôi sẽ nhận lời.I don’t care who you are, where you’re from, don’t care what you did as long as you love me.Tôi không nhiệt tình bạn là ai, bạn tới từ đâu, không thân thương bạn đã làm cái gi miễn là các bạn yêu tôi.As soon as: dùng diễn đạt quan hệ thời gian-ngay lúc mà

Ví dụ:

As soon as he comes back, I’ll give it lớn you.Ngay khi anh ấy về, tôi sẽ gửi nó cho bạn.As soon as the teacher arrived, they started their lesson.Ngay khi gia sư đến, họ bắt đầu bài học.Because/ Since: dùng diễn đạt nguyên nhân, nguyên nhân – vì chưng vì

Lưu ý: Because/ since dùng với mệnh đề, ngoài ra có thể sử dụng because of/ due to lớn để diễn tả ý tương tự.

Ví dụ:

You can’t bởi that because you are mature.Bạn không được làm thế vì các bạn đã lớn rồi.Quarantined because of rabies.Bị bí quyết ly vì căn bệnh dại.Even if: dùng diễn tả điều kiện đưa định – kể cả khi, thậm chí là nếu

Ví dụ:

I love you even if I die.Anh yêu em trong cả khi anh chết.Even if the sky is falling down, you’ll be my only.Ngay cả khi khung trời sụp đổ, các bạn sẽ mãi là bạn duy duy nhất của tôi.If/ Unless: dùng diễn tả điều khiếu nại – nếu/ nếu không

Ví dụ:

The crop will die unless it rains soon.

Xem thêm: Linh Kiện Máy Tính Cũ Lê Thanh Nghị, Linh Kiện Máy Tính

Nếu trời không sớm gồm mưa thì hoa màu sẽ chết.You’ll never know unless you try.Bạn không lúc nào biết còn nếu không thử.Once: dùng diễn đạt ràng buộc về thời hạn – một khi

Ví dụ:

Once you understand this problem, you will find no difficulty.Một khi chúng ta hiểu được vụ việc này, bạn sẽ không thấy nó cực nhọc nữa.Once you’ve tried it, you cannot stop.Một khi bạn đã test nó, các bạn không thể ngừng lại.Now that: dùng mô tả quan hệ nhân quả nhờ vào thời gian – do giờ đây

Ví dụ:

Baby, now that I’ve found you, I won’t let you go.Cưng à, vì bây chừ anh đang tìm thấy em, anh sẽ không để em đi nữa.I pray now that soon you’re released.Tôi đã nguyện cầu rồi đề xuất giờ đây bạn sẽ sớm được giải thoát.So that/ In order that: cần sử dụng để miêu tả mục đích: để cho.

Ví dụ:

We left early so that we wouldn’t be caught in the traffic jam.Chúng tôi ra mau chóng để không bị kẹt xe.Keep quiet so that she may sleep.Hãy duy trì yên lặng khiến cho cô ấy rất có thể ngủ được.Until: dùng diễn đạt quan hệ thời gian, hay được sử dụng với câu tủ định – cho đến khi

Ví dụ:

I’ll wait until you agree.Tôi đang đợi cho tới khi chúng ta đồng ý.He didn’t come trang chủ until 2.00 a.m. Yesterday.Anh ấy đã không về nhà cho đến 2 giờ sáng hôm qua.When: dùng diễn đạt quan hệ thời hạn – khi

Ví dụ:

When she cries, I just can’t think!Khi cô ấy khóc, tôi lần chần nghĩ gì nữa!When she comes back, she will buy food.Khi cô ấy về, cô ấy sẽ thiết lập thức ăn.Where: dùng biểu đạt quan hệ về vị trí – nơi

Ví dụ:

I come back lớn where I was born.Tôi trở lại nơi tôi sinh ra.Where is the love, where is friendship.Đâu là tình yêu, đâu là tình bạn.While: dùng diễn đạt quan hệ thời gian: vào khi; hoặc sự ngược nghĩa thân 2 mệnh đề: nhưng (= WHEREAS)

Ví dụ:

I was washing the dishes while my sister was cleaning the floor.Tôi vẫn rửa chén đĩa trong khi chị tôi đang dọn dẹp vệ sinh sàn nhà.Reading while being alone.Đọc truyện khi tại 1 mình.In case/ In the event that: miêu tả giả định về một hành động hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai – vào trường hợp, chống khi

Ví dụ:

In case of a genuine emergency, call 911.Trong ngôi trường hợp đích thực khẩn cấp, hãy call 911.In case it will rain, please take an umbrella when you go out.Trong trường hợp trời mưa, vui mừng mang ô mặc dù khi ra đi ngoài.Nguyên tắc dùng dấu phẩy (,) với liên từ bỏ phụ thuộc

Nếu mệnh đề nhờ vào đứng trước mệnh đề tự do thì giữa hai mệnh đề phải áp dụng dấu phẩy. Tuy nhiên khi mệnh đề độc lập đứng trước thì không cần có dấu phẩy thân hai mệnh đề.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *