Bài tập sinh học 12 theo chuyên đề

... PHÁT SINH ĐỘT BIẾN Đột đổi mới tế bào mầm sinh dục bỗng dưng biến soma những tế bào thể chia làm hai loại : các tế bào mầm sinh dục sản sinh tế bào sinh tinh tế và sắc sảo bào sinh trứng từ hình thành cần tế bào sinh ... Gen cấu trúc giải nén Phạm Trung Hiếu C1K51 thpt Nam Đàn Trang một số siêng đề dùng làm ôn thi hsg ĐH CĐ – môn sinh học tập siêng đề ĐỘT BIẾN I ĐỘT BIẾN LÀ NGUỒN NGUYÊN LIỆU CỦA QUÁ TRÌNH TIẾN HÓA ... Trung Hiếu C1K51 thpt Nam Đàn Trang 12 một trong những chuyên đề dùng làm ôn thi hsg ĐH CĐ – môn sinh học tập say đắm nghi nên chúng tất cả hoạt tính về tối ưu Vì bỗng dưng biến thốt nhiên sinh thường dẫn đến chuyển đổi trình...

Bạn đang xem: Bài tập sinh học 12 theo chuyên đề


*

... Cu bng 63,546.S nguyờn t 63Cu cú 32 gam Cu l ( bit s Avogaro = 6,022 .102 3) A 12,046 .102 3 B 1,503 .102 3 C 2,205 .102 3 D 3,0115 .102 3 Cu 7: Tng s ( p, n, e) ca nguyờn t nguyờn t X l{ 21 Tng s obitan ... C|c ng v trờn? A 18 B 12 C D 11B v 10B ng v chim 80% ng v chim 20% Nguyờn t Cu 13: Nguyờn t Bo cú ng v t nhiờn l{: ca nguyờn t Bo l: A 10, 2 B 10, 6 C 10, 8 D 10, 4 Cu 14: Nguyờn t nguyờn t Y cú ... C to th{nh t nguyờn t O Ion oxi ny cú: A 10 proton, notron, electron B proton, 10 notron, electron C proton, 10 notron, 10 electron D proton, notron, 10 electron Cu 48: Tng s ( p, n, e) nguyờn...
*

... N2 M Câu 7: Cứ 49 ,125 gam cao su thiên nhiên buna-S làm phản ứng vừa hết với 30 gam brom CCl tỉ lệ số mắt xích stiren butađien loại cao su thiên nhiên tương ứng A 1: B 2: C 2: D 1:  a − C4 H : 54 49 ,125 b ⇒ a = 0,1875 ... B: 62,5% C: một nửa D: 80% chương trình luyện thi ĐH 2014 nC2 H = 0, 025   nC2 H = 0, 015  Câu 12: 6,6gam tất cả hổn hợp hai ankin đồng đẳng tác dụng hết với H gồm xt : Ni, chế tác 7,4gam tất cả hổn hợp hai ankan ... Hợp X bao gồm axetilen H qua ống sứ đựng bột Ni, t0 thu tất cả hổn hợp khí Y Dẫn Y vào lượng AgNO NH3 dư thu 12 gam kết tủa Khí qua khỏi hỗn hợp phản ứng đầy đủ với 16gam Br2 lại khí Z Đốt cháy trả toàn...

Xem thêm: Kinh Nghiệm Mua Xe Máy Trả Góp Từ A Y Trả Góp Xe Máy Với Lãi Suất 0%


*

... Metylamin (4); điphenylamin (5); etylamin (6) Dãy hóa học xếp theo chiều tăng mạnh pH A (5); (4); (2); (6); (1); (3) B (1); (6); (3); (4); (2); (5) C (1); (4); (2); (5); (3); (6) D (5); (2); (3); (4); (6); ... Sau theo trình tự bớt dần ánh sáng sơi: CH3COOH (1), HCOOCH3 (2), CH3CH2COOH (3),CH3COOCH3 (4), CH3CH2CH2OH (5) A (3) > (1) > (4) > (5) > (2) B (1) > (3) > (4) > (5) > (2) C (3) > (1) > (5) ... Sau phản bội ứng xảy hoàn toàn giữ ánh nắng mặt trời bình không biến đổi áp suất thời điểm P2 Biết 52P1 = 49P2 Biết không khí gồm tất cả 20% O2 80% N2 theo thể tích công thức phân tử A A CH5N B C2H7N C C3H9N D C4H11N...
*

... Katot thể tích khí anot (đktc) là: A 1 ,12 gam fe 0,896 lit hh khí Cl2 O2 B 1 ,12 gam fe 1 ,12 lit hh khí Cl2 O2 C 11,2 gam sắt 1 ,12 lit hh khí Cl2 O2 D 1 ,12 gam fe 8,96 lit hh khí Cl2 O2 Câu 30:: ... ZnCl2 + 2FeCl2 (6) 3Fe(dư) + 8HNO3l → 3Fe(NO3)2 + 2NO + 4H2O (7) NaHCO3 + Ca(OH)2 (dư) → CaCO3↓ + NaOH + H2O mọi phản ứng là: A (2), (3), (5), (6), (7) B (1), (2), (4), (5), (6) C (2), (4), ... Dần theo đồ vật tự: HF (6) những muối tệ bạc halogenua khơng chảy nước (7) Trong thoải mái và tự nhiên halogen tồn đa số dạng đơn chất những phát biểu không nên là: A (1), (2), (4), (5) B (2), (4), (6), ...
*

... Yếu tố hoá học tất cả điện tích hạt nhân 17+ Hợp chất tạo X, Y tất cả công thức có loại links hoá học tập A XY2 , LKCHT B X2Y , LKCHT C XY , LKCHT D XY4 , LKCHT Câu 17: X, R, Y nhân tố hoá học tập tất cả số ... D2) A 2,0% B 12, 0% (Giải: Biểu thức tính: M = C 12, 1% aM1 + bM ; a + b = 100 b = (100 - a) 100 D 12, 4% Câu 26: nguyên tố X bao gồm electron hoá trị thành phần Y bao gồm electron hoá trị công thức hợp chất ... Thể sắt cực âm, xảy trình oxi hoá C Tinh thể cacbon cực dơng, xảy trình oxi hoá D Tinh thể cacbon cực âm, xảy trình oxi hoá Câu 7: tuyên bố dới không chất trình hoá học tập điện rất điện phân ? A Anion...
... Hợp Y có hai khí ko màu, tất cả khí hoá nâu không khí trọng lượng Y 5,18 gam đến dung dịch NaOH (dư) vào X đun nóng, khí mùi khai bay Phần trăm khối lượng Al láo hợp lúc đầu A 12, 80% B 15,25% C ... Đại học KA – 2010) Điện phân (điện rất trơ) hỗn hợp X cất 0,2 mol CuSO4 0 ,12 mol NaCl loại điện bao gồm cường độ 2A Thể tích khí (đktc) thoát anot sau 9650 giây điện phân A 2,240 lít B 2, 912 lít ... Câu 12 (CD2 012) : Hòa tan trọn vẹn 1,1 gam các thành phần hỗn hợp gồm kim loại kiềm X kim loại kiềm thổ Y (Mx 13 621 3
52 584 1
5 509 2
28 12,447 30
2 1,983 16
33 779 2
9 859 5
40 1,572 1
24 869 2


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *