Bài Toán Tối Ưu Hóa

Phân loại bài tập hóa hữu cơ, tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ chọn lọc có đáp án cụ thể 794 1

Bạn đang xem: Bài toán tối ưu hóa

Luận văn kết hợp mạng Neuron, xúc tích mờ và thuật toán di truyền giải quyết và xử lý bài toán về tối ưu hóa công thức và tiến trình 01
Luận văn phối hợp mạng Neuron, lô ghích mờ và thuật toán di truyền giải quyết bài toán tối ưu hóa phương pháp và các bước 01 926 16
Luận văn phối hợp mạng Neuron, xúc tích mờ với thuật toán di truyền giải quyết bài toán buổi tối ưu hóa công thức và quy trình 01

Xem thêm: Sau Khi Xông Mặt Có Nên Chườm Đá, Xông Mặt Xong Có Nên Chườm Đá Không

Luận văn kết hợp mạng Neuron, xúc tích và ngắn gọn mờ với thuật toán di truyền giải quyết bài toán về tối ưu hóa cách làm và tiến trình 01 726 4
Luận văn kết hợp mạng Neuron, súc tích mờ cùng thuật toán di truyền giải quyết và xử lý bài toán tối ưu hóa công thức và các bước 02
Luận văn phối hợp mạng Neuron, súc tích mờ với thuật toán di truyền giải quyết bài toán buổi tối ưu hóa công thức và các bước 02 671 2
bài bác tập Đối ngẫu có giải thuật Bài 1 Cho việc gốc: f(X) = x 1 + 3x 2 + 2x 3 → min 2x 1 + x 2 + x 3 + x 4 ≥ 2 x 1 – 2x 2 – x 3 + 3x 4 ≥ 5 –x 1 – x 2 + x 3 + x 4 ≥ 1        x j ≥ 0 (j 1,4) = 1) Viết câu hỏi đối ngẫu. 2) Hãy cho biết thêm nếu giải bằng đối kháng hình thì bài toán nào ít trở nên hơn. 3) Hãy tổng thể hóa thừa nhận xét trên. 1) bài toán đối ngẫu. G(Y) = 2y 1 + 5y 2 + y 3 → max 2y 1 + y 2 – y 3 ≤ 1 y 1 – 2y 2 – y 3 ≤ 3 y 1 – y 2 + y 3 ≤ 2 y 1 + 3y 2 + y 3 ≤ 0        y i ≥ 0 (i 1,3) = 2) câu hỏi gốc: bao gồm 4 biến, thêm 3 biến đổi phụ để chuyển về dạng bao gồm tắc, thêm 3 đổi mới giả để gửi về dạng chuẩn. Vậy đề nghị dùng 10 biến. Việc đối ngẫu: gồm 3 biến, thêm 4 đổi thay bù để chuyển về dạng chủ yếu tắc. Vấn đề chính tắc cũng là việc chuẩn. Vậy yêu cầu dùng 7 biến. Suy ra, nếu như giải bằng đối kháng hình thì việc đối ngẫu cần sử dụng ít trở thành hơn. 3) tổng quát hóa dấn xét trên: Xét cặp vấn đề đối ngẫu có dạng: f (X) CX min AX B X 0 = →  ≥   ≥   T g(Y) BY max A Y C Y 0 = →  ≤   ≥   trong các số đó A là ma trận cấp cho m×n và C ≥ 0. Việc gốc (min): gồm n biến, thêm m biến hóa phụ để chuyển về dạng thiết yếu tắc, thêm m biến hóa giả để chuyển về dạng chuẩn. Vậy buộc phải dùng (n + 2m) biến. Việc đối ngẫu (max): gồm m biến, thêm n thay đổi bù để chuyển về dạng chính tắc. Vấn đề chính tắc cũng là bài toán chuẩn. Vậy phải dùng (m + n) biến. Suy ra, nếu giải bằng đối chọi hình thì bài toán đối ngẫu cần sử dụng ít trở thành hơn. Bài bác 2 Xét câu hỏi QHTT sau: f(X) = x 1 + 3x 2 + 2x 3 + x 4 → min 2x 1 + x 2 + x 3 ≥ 2 x 1 + x 2 + 2x 3 ≥ 5 2x 1 + 2x 2 + 3x 3 ≥ 1        x j ≥ 0 (j 1,4) = 1) Hãy chứng tỏ rằng giả dụ X * là phương án về tối ưu thì thành phần thứ hai và thành phần thiết bị 4 phải bởi 0. 2) Hãy đến nhận xét. 1) việc đối ngẫu của vấn đề trên là: g(Y) = 2y 1 + 5y 2 + y 3 → max 2y 1 + y 2 + 2y 3 ≤ 1 y 1 + y 2 + 2y 3 ≤ 3 y 1 + 2y 2 + 3y 3 ≤ 2 0y 1 + 0y 2 + 0y 3 ≤ 1        y i ≥ 0 (i 1,3) = Nếu câu hỏi gốc gồm phương án về tối ưu thì câu hỏi đối ngẫu cũng có thể có phương án tối ưu. Gọi x j với y i là những thành phần của hai phương án tối ưu. Xét cặp điều kiện đối ngẫu: x 4 ≥ 0 và 0y 1 + 0y 2 + 0y 3 ≤ 1 do 0y 1 + 0y 2 + 0y 3 = 0 ≠ 1 phải theo đònh lý độ lệch bù yếu, ta phải có x 4 = 0. Xét cặp điều kiện đối ngẫu: x 2 ≥ 0 với y 1 + y 2 + 2y 3 ≤ 3 Xét buộc ràng I và II của bài toán đối ngẫu, ta có: y 1 + y 2 + 2y 3 ≤ 2y 1 + y 2 + 2y 3 ≤ 1 ⇒ y 1 + y 2 + 2y 3 ≠ 3 vị y 1 + y 2 + 2y 3 ≠ 3 bắt buộc theo đònh lý độ lệch bù yếu, ta phải gồm x 2 = 0. 2) Xét việc min với những biến không âm. A) Nếu: • Hàm phương châm có xuất hiện thêm biến x j . • những ràng buộc không cất x j . Bây giờ thì phương án về tối ưu, nếu có, đề xuất thỏa điều kiện x j = 0. B) Nếu: • hệ số c p và c q trong hàm phương châm thỏa điều kiện c p. Sản xuất tối ưu cho nhà máy và kết quả kinh tế khi vận dụng kế hoạch cấp dưỡng này? bài xích tập vận tải có lời giải Bài 1 Cho việc vận tải: A = (33, 39, 12) B = (15, 15, 19, 21, 14)  8 11 7 6 10    C =  6 12 12 5 12   5 14 7 8 15    1) Giải vấn đề trên 2) Phương án buổi tối ưu tất cả duy tuyệt nhất không, trên sao? Đây là bài toán cân đối thu phân phát Dùng phương pháp chi... Của bài đối ngẫu là vấn đề QHTT: g(Y) =        138y1 12y1 8y1 15y1 + + + + 101y2 7y2 11y2 9y2 → ≤ ≤ ≤ max 24 26 23 yi ≥ 0 (i = 1, 2) Vậy, mỗi việc QHTT đều tương ứng với một việc QHTT không giống có liên quan mật thiết với nó Ta gọi đây là cặp việc đối ngẫu bài bác cho trước được điện thoại tư vấn là bài gốc từ dạng thức của cặp việc đối ngẫu trên, ta rút ra thừa nhận xét sau: * Một bài yêu mong min, một bài. .. Tại sao? bài bác 3 Cho bài bác toán vận tải max sau: A = (50, 30, 40) B = (40, 60, 20)  7 8 9   C =  6 7 8 4 6 7   Giải vấn đề và cho biết thêm phương án tối ưu có duy nhất không, trên sao? bài bác 4 Cho bài toán vận tải đường bộ sau: A = (40, 50, 60) B = (25, 35, 45) 7 8 6   C =  2 7 8 9 6 7   Giải việc trên cùng với yêu mong là kho 1 đề xuất phát hết cùng kho 2 không được phát vào siêu thị 3 bài xích 5 Cho bài xích toán... Hình vấn đề QHTT kiếm tìm kế hoạch sản xuất của nhà máy trong một tuần lễ cho lợi nhuận cao nhất? 2) dựa vào suy luận tài chính trực tiếp, căn cứ vào giá bán bán, năng lượng sản xuất, năng xuất lao rượu cồn (sản phẩm/giờ sản xuất), hãy tìm kế hoạch sản xuất về tối ưu cho việc phần 1)? 3) bỏ qua đk nguyên ở các biến số, hãy dùng cách thức đơn hình giải bài bác toán ở trong phần 1), tìm kế hoạch sản xuất tối ưu? Bài. .. Thêm ô này vào tập ô chọn và ô lựa chọn giả, kiếm tìm vòng, lập bảng 3: 8 11 7 6 10 0 7 12 6 12 12 14 5 12 -1 15 5 21 3 14 7 8 15 0 12 5 11 7 4 10 B.3 bởi vì độ bớt hàm phương châm từ bảng 2 xuống bảng 3 là θo∆rs = 0 phải phương án cực biên trên bảng 3 cũng chính là phương án về tối ưu: X′min  0 12 7 0 14    =  15 3 0 21 0   0 0 12 0 0    Phương án về tối ưu X′min khác phương án về tối ưu Xmin trên bảng 2 Vậy, vấn đề không... Ghế thì lời 10 nghìn Tìm cách thực hiện sản xuất buổi tối ưu 1) Lập quy mô bài toán trên 2) Giải nhằm tìm phương án sản xuất tối ưu bài 17 Một doanh nghiệp có thể sản xuất 3 các loại sản phẩm, ký kết hiệu là S1, S2 cùng S3 Năng xuất của người tiêu dùng đối với mỗi loại thành phầm là S1: 50 đơn vò sản phẩm mỗi giờ; S2: 25 đvsp/giờ; S3: 75 đvsp/giờ vào một tuần, doanh nghiệp lớn chỉ sản xuất buổi tối đa là 45 giờ xung quanh ra, trong một tuần, . Của việc min và vấn đề max thỏa điều kiện f(X) = g(Y). Vậy X, Y là phương án về tối ưu của việc min và câu hỏi max. Bài bác tập Đối ngẫu LẬP BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU VÀ TÌM LỜI GIẢI bài xích 1 đến bài. án về tối ưu: X′ min = 0 12 7 0 14 15 3 0 21 0 0 0 12 0 0           Phương án buổi tối ưu X′ min không giống phương án tối ưu X min tại bảng 2. Vậy, vấn đề không duy nhất phương án tối ưu. . (j 1,5) = 1) Giải vấn đề trên. Phương án về tối ưu, nếu như có, có duy tuyệt nhất không? 2) Hãy viết câu hỏi đối ngẫu và cho thấy lời giải của bài bác đối ngẫu. Phương án buổi tối ưu của bài xích đối ngẫu, ví như có,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *