Biểu Tượng Điện Thoại Di Động

Bộbiểu tượng điện thoại ✅ Đầy Đủ các Loại Icon Điện Thoại ❤️ sử dụng Zalo, Tik Tok, Facebook, word, html… Copy cùng Dán cấp tốc NHẤT.

Bạn cần sử dụng Đầy Đủ BỘ ICON ĐIỆN THOẠI


Biểu Tượng Điện Thoại

Một số symbol hình điện thoại cho word, excel, powerpoint…hay trong những ứng dụng social như Facebook, Zalo, Skype, Tik Tok…

Một số hình tượng điện thoại bàn hay hình tượng điện thoại cầm tay dưới đây, bạn bôi black để copy tiếp nối dán nơi bạn cần nhé:


☎ ☏ ℡ ✆

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *