Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 9

Bộ sách giáo khoa lớp 9
STTTên sách Đơn vịGiá tiền
1Toán 9 tập 1Bản8.000
2Toán 9 tập 2Bản8.000
3Vật lí 9Bản12.000
4Hóa học tập 9Bản14.000
5Sinh học tập 9Bản17.000
6Ngữ văn 9 tập 1Bản14.000
7Ngữ văn 9 tập 2Bản12.000
8Lịch Sử 9Bản14.000
9Địa lí 9Bản13.000
10Giáo dục công dân 9Bản4.000
11Âm nhạc mĩ thuật 9Bản11.000
12Công nghệ 9 (Lắp đặt mặng năng lượng điện trong nhà)Bản5.000
13Bài tập Toán 9 tập 1Bản18.100
14Bài tập Toán 9 tập 2Bản17.600
15Bài tập thứ lí 9Bản10.700
16Bài tập hóa học 9Bản13.000
17Bài tập Ngữ văn 9 tập 1Bản11.300
18Bài tập Ngữ văn 9 tập 2Bản10.200
19
Bài tập Sinh học tập 9Bản11.60020Bài tập lịch sử vẻ vang 9Bản12.40021Bài tập Địa lí 9Bản10.50022Bài tập Âm nhạc 9Bản5.10023
Bài tập Mĩ thuật 9Bản5.20024Bài tập giáo dục đào tạo công dân 9Bản7.60025Tin học dành cho THCS - Quyển 4Bản28.00026Bài tập Tin học dành cho THCS - Quyển 4Bản21.00027Tập phiên bản đồ địa 9 (4 màu)Bản29.00028Tập bản đồ tranh ảnh lịch sử 9 (4 màu)Bản29.00029Học thẩm mỹ 9 theo triết lý PTNLBản22.00030Tiếng Anh 9 tập 1 - SHS(Kèm đĩa CD với thẻ)Bản47.00031Tiếng Anh 9 tập 2 - SHS(Kèm đĩa CD với thẻ)Bản52.00032Tiếng Anh 9 tập 1 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản37.00033Tiếng Anh 9 tập 2 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản37.00034Bài tập tình huống phát triển năng lượng Giáo dục công dân 9Bản25.000TỔNG CỘNG592.300

Sách xem thêm bạn nên niềm nở :


Mời chúng ta viết dìm xét mang lại sản phẩmBộ Sách Giáo Khoa Lớp 9 ( Năm học 2022 -2023) Đánh giá của doanh nghiệp về sản phẩm này:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *