Danh Sách Các Vị Phật

Đi miếu để tham quan, vãn cảnh, mong may… ngày dần trở lên phổ biến. Tuy vậy, cũng không ít Phật tử đang thật tâm hành lễ thắp nhang lại đắn đo mình sẽ đứng vái lạy, cầu xin trước chư Phật người tình Tát nào? với lời mong xin ấy bao gồm đúng sở nguyện của chư Phật kia khi đắc đạo, nhằm lời cầu xin ấy được toại nguyện? shop chúng tôi xin giới thiệu các vi nhân tình tát vào hệ chủ yếu thống của chùa.

Bồ Tát Quán nỗ lực Âm

Quán là quán sát, lắng nghe; cụ là cầm cố gian; Âm là âm thanh. Tình nhân Tát cửa hàng (Quan) cố Âm là vị tình nhân Tát tiệm sát, lắng tai tiếng thở than của bọn chúng sanh trong trần thế để kịp thời tương trợ họ thoát khổ. Tay nên Ngài nạm nhành dương liễu, tay trái nỗ lực bình nước Cam Lồ nhằm tưới mát bọn chúng sanh, bên trên đỉnh đầu bao gồm hình Đức Phật A Di Đà. Có tương đối nhiều hình tượng Quán thế Âm như: quan Âm Lộ Thiên, quan liêu Âm Thị Kính, quan liêu Âm nam Hải, quan tiền Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn,…

Ngài thương chúng sanh như bà mẹ thương nhỏ nên tín đồ ta thường xuyên tạc tượng Ngài mang hình dáng người nữ. Có nơi call Ngài là mẹ Hiền Quán thay Âm
*

Bồ Tát Quán cố kỉnh Âm

Bồ Tát Đại vậy Chí

Đại cố gắng Chí người yêu Tát nói một cách khác là Đắc Đại Thế tình nhân tát, Đại Tinh Tấn người yêu tát, vô bờ Quang nhân tình tát,… xuất xắc vắn tắt là vắt Chí.Ngài là vị người thương tát hay được sử dụng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp các loài, khiến cho chúng sanh mười phương thế giới thoát khổ đau, thắng lợi đạo quả nhân tình đề. Đắc Đại Thế người yêu tát vị người yêu tát tất cả hạnh nguyện đại hùng đại lực đại từ bỏ bi, sử dụng hạnh nguyện này nhằm trụ vào Ta bà cụ giới, điều phục và tiếp độ bọn chúng sanh cang cường.Bạn vẫn xem: Danh sách các vị phật

Vị người tình Tát mang nguyện lực và ý chí lớn, tiếp dẫn bọn chúng sanh về cõi Tịnh Độ.

Bạn đang xem: Danh sách các vị phật


*

Bồ Tát Đại nạm Chí

Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn

Vị người yêu Tát bao gồm ngàn mắt để xem hết nỗi khổ chúng sanh, có ngàn tay để cứu vớt chúng sanh khỏi hải dương khổ.

Trong khiếp Thiên Thủ Thiên nhãn lực Âm bồ Tát Quảng Đại thỏa mãn Vô ngại Đại Bi chổ chính giữa Đà La Ni của Mật tông tất cả nói: “Trong vô lượng ức kiếp thời vượt khứ, người tình tát Quan thay Âm nghe Đức Thiên quang đãng Vương Tĩnh Chú Như Lai nói thần chú Đại Bi tâm Đà La Ni bèn phân phát nguyện làm lợi ích, an lạc toàn bộ chúng sinh. Liền khi ấy, trên người mọc ra một nghìn bé mắt và một nghìn bàn tay”.Thiên thủ thiên nhãn là ngàn đôi mắt ngàn tay. Số lượng ngàn không chỉ là có nghỉa black là đúng một ngàn , mà lại ám chỉ một trong những lượng các vô số kể, ko đếm được. Vì vậy nên hình mẫu Quan Âm Thiên thủ Thiên Nhãn trên thực tế tại các chùa hoàn toàn có thể có hơn 1000 tay, cũng có thể có vài chục tay xuất xắc vài trăm tay.Nghìn mắt giúp thấy khắp trần thế và nghìn tay để cứu vãn vớt chúng sinh. Bàn tay tượng trưng mang đến hành động. Muốn làm việc gì cũng cần dùng mang lại bàn tay. Con mắt tượng trưng cho việc xem xét, cửa hàng thông, thấu suốt, thấy rõ tường tận tất cả chúng sinh ở các cõi, thấy cả xa lẫn gần, cả to khủng lẫn tế vi, trước mặt cùng sau lưng, trên cùng dưới, buổi ngày và ban đêm…Tượng có thể có hình bé mắt trong trái tim bàn tay, thay mặt cho ý nghĩa sâu sắc hễ mắt nhằm đâu thì tay theo đó. Hễ nhìn thấy nơi nào có chúng sanh khổ nạn là ngài ứng hiện và dang bàn tay từ bi ra để cứu giúp tức thì.


*

Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn

Phật Di lặc

Di Lặc tuyệt Di Lạc, tức vui vẻ và hoan hỷ, Ngài là vị Phật ngơi nghỉ đời tương lai. Tượng phật di lặc mập mạp, bụng to, mồm cười siêu tươi. Bụng to lớn là chỉ cho việc bao dung rộng lượng, miệng cười cợt là chỉ mang lại lòng tin vui xả, ko vướng mắc. Gồm nơi bái tượng tượng phật di-lặc có thêm sáu chú tiểu dính ở xung quanh mình, hình tượng sáu căn của một bé người.


*

Phật Di lặc

Bồ tát Địa Tạng

Địa Tạng có nghĩa là An Nhẫn, không cử động như đại địa; bốn duy sâu xa kín đáo đáo như kho báu bí mật. Ngài mang áo cà sa, nhóm mũ tỳ lô, tay phải cầm tích trượng bao gồm mười nhị khoen, tay trái nuốm viên minh châu. Ngài thường được cúng trong Chánh Điện bên phải Đức Phật phù hợp Ca, hoặc nơi nhà thờ những vong linh.

Xem thêm: 1 Lít Sơn Dulux Sơn Được Bao Nhiêu M2 ? 1 Thùng Sơn Dulux Sơn Được Bao Nhiêu M2 Tường

Hạnh nguyện của bồ Tát Địa Tạng là: độ hết bọn chúng sanh vào Địa lao tù thành Phật thì Ngài mới chứng trái Vô Thượng tình nhân Đề


*

Bồ tát Địa Tạng

Phật Mẫu chuẩn Đề

Vị Phật thương chúng sanh như mẹ thương con. Ngài thường sẽ có hình tượng 4 tay, 6 tay, 12 tay, 18 tay,…


Phật Mẫu chuẩn Đề

Phật Dược Sư

Vị Phật ban dung dịch trị căn bệnh thân và bệnh dịch tâm cho cái đó sanh. Thường thì có 7 Đức Phật Dược Sư, hoặc 8 Đức Dược Sư (nếu thêm vào đó Đức ham mê Ca Mâu Ni), hạnh nguyện của những Ngài rất tương đương như giúp chúng sinh được cứu giúp khổ ban vui, sinh vào thiện đạo,thân hình không thiếu thốn các căn, được giàu có, xinh đẹp, lâu mạng nhiều năm lâu, tiêu trừ những tội lỗi về phạm giới khuyết giới, tiêu trừ những tội trộm cắp nghèo khó, giúp trừ các bệnh khổ thân tâm ma quỷ ám hại, được vãng sinh Tịnh Độ….Bản Hán văn bên trung hoa nguyên gồm 7 bộ Kinh Dược Sư tương ứng với công đức phiên bản Nguyện của 7 vị Phật call là kinh Thất Phật Dược Sư phiên bản Nguyện Công Đức phần nói tới 6 Đức Dược Sư là Quyển Thượng với phần nói đến Đức Dược Sư lưu giữ Ly quang đãng là quyển hạ, tuy nhiên khi truyền sang việt nam thì chỉ có một bộ bản Nguyện Công Đức của Phật Dược Sư lưu giữ Ly quang quẻ Như Lai vì Ngài pháp sư Huyền Trang dịch, nguyên nhân cũng do một trong những phần Việt Nam phổ cập pháp môn Trì danh hiệu Phật.


Phật Dược Sư

Bồ Tát Phổ Hiền

Bồ Tát Phổ hiền hậu là vị nhân tình Tát phân phát mười hạnh nguyện khủng để độ bọn chúng sanh

Phổ Hiền tình nhân tát (dịch âm là Tam mạn đà bạt đà la, hoặc Tam mạn đà bạt đà, zh. Pǔxián 普賢, sa. Samantabhadra, ja. Fugen, bo. Kun tu bzang po. Phổ là trở nên khắp, hiền khô là Đẳng giác người yêu tát, Phổ hiền lành là vị người tình tát Đẳng giác có năng lực hiện thân mọi mười cách thức giới, tùy ước ao cầu của bọn chúng sanh nhưng hiện thân hóa độ. Ngài là giữa những vị người thương Tát đặc trưng trong Phật giáo Đại thừa. Theo khiếp Pháp Hoa, Ngài là vị ý trung nhân tát ở quốc độ của Phật Bảo oai vệ Đức Thượng vương Như Lai, phía Đông cõi Ta Bà, nghe thế giới này thuyết kinh Pháp Hoa liền chỉ huy năm trăm vị Đại người thương tát cho nghe pháp và phát trọng tâm hộ trì Chánh pháp của Đức Phật ưa thích Ca.Phổ hiền khô được xem như là người hộ vệ của những ai tuyên giảng đạo pháp và thay mặt cho “Bình đẳng tính trí” tức là trí huệ thấu hiểu cái duy nhất thể của sự đồng bộ và khác biệt. Bồ Tát Phổ Hiền hay được thờ chung với Phật Thích-ca và người yêu Tát Văn-thù-sư-lợi (sa. Mañjuśrī). Bồ Tát cưỡi voi white sáu ngà, voi trắng tượng trưng mang đến trí huệ thừa chướng ngại, sáu ngà cho sự chiến thắng sáu giác quan. Trong khối hệ thống Ngũ Phật, Phổ Hiền được xem như ở trong nhóm của Phật Đại Nhật (sa. Vairocana). Hình tượng của Phổ nhân từ là ngọc như ý, hoa sen, bao gồm khi là trang sách ghi thần chú của người yêu Tát.


Bồ Tát Phổ hiền

Phật A Di Đà

A Di Đà nói một cách khác là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang cùng Vô Lượng Công Đức. Tức thị tuổi thọ, hào quang cùng công đức của Ngài không thể lường được.Ta thường nhìn thấy hình tượng Phật A Di Đà đứng bên trên tòa sen, tay trái ráng đài sen, tay nên duỗi xuống để tiếp dẫn bọn chúng sanh. Các chùa tốt thờ tượng Ngài đứng giữa, bên nên là người tình tát Quán thay Âm, bên trái Ngài là bồ tát Đại vậy Chí. Đây call là tây phương Tam Thánh.

Đức Phật A Di Đà phân phát 48 lời nguyện nhằm tiếp dẫn chúng sanh về nước cực Lạc


Phật A Di Đà

Bồ tát Văn Thù Sư Lợi

Bồ tát Văn Thù Sư Lợi là vị người tình Tát bao gồm trí tuệ hết sức việt

Bồ tát Văn Thù Sư Lợi nói cho vừa khéo theo âm Hán là Đại trí Văn Thù Sư Lợi người thương Tát Ma Ha Tát. Đại Trí là trí thông minh (pràjnà) thấu triệt tường tận đạo lý tuyệt đối. Trí này có tác dụng soi rọi, gửi hóa vô minh, phiền não, dục ái, lan truyền ô thành thanh tịnh, đưa nhận thức vượt lên những phạm trù đối đãi, đạt giải thoát toàn diện.Là vị ý trung nhân Tát tiêu biểu vượt trội cho Trí Tuệ, tình nhân Tát Văn Thù hay được biểu đạt với dáng vẻ dấp trẻ trung ngồi kiết già bên trên một chiếc bồ đoàn bởi hoa sen. Trên tay đề nghị của Ngài, dương cao lên khỏi đầu là một trong những lưỡi gươm sẽ bốc lửa -một hình tượng đặc thù của bồ Tát Văn Thù để minh bạch với những vị tình nhân Tát khác- mang hàm ý rằng bao gồm lưỡi gươm đá quý trí tuệ này sẽ chặt đứt tất cả những xiềng xích trói buộc của vô minh phiền não đã cột chặt con bạn vào các khổ nhức và xấu số của vòng sống chết luân hồi bất tận, đưa con bạn đến trí thông minh viên mãn. Trong khi đó, tay trái của bồ Tát đang chũm giữ cuốn kinh chén Nhã- trong bốn thế như đang ấp ôm vào thân trái tim mình suối mối cung cấp và hình mẫu của thức giấc thức, giác ngộ.


Bồ tát Văn Thù Sư Lợi

Phật ưa thích Ca Mâu Ni

Phật yêu thích Ca Mâu Ni là bạn sáng lập ra đạo Phật. Ngài được chứng thực là có thật trong lịch sử: là hoàng tử tất Đạt Đa Cồ Đàm của vương quốc Thích Ca - trực thuộc Ấn Độ ngày nay, sinh vào mức năm 624 TCN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *