MẪU BÀI TẬP TOÁN LỚP 1

Trong nội dung bài viết dưới đây, công ty chúng tôi sẽ tổng hợp những chủ đề bài xích tập toán lớp 1 cơ bạn dạng từ học kỳ 1 đến học kỳ 2 có các bài tập minh họa sẽ giúp đỡ các con rất có thể hệ thống lại loài kiến thức, đôi khi kèm theo những phiếu bài xích tập để những con cùng luyện tập nhé


Các dạng bài tập toán lớp 1 học tập kỳ 1

Dạng 1: So sánh

Bài 1: Điền >, 3 … 3; 5 … 2; 5 … 25 … 4; 2 … 3; 1 … 52 … 5; 4 … 1; 4 … 44 … 3; 5 … 5; 2 … 33 …. 5; 1 …. 4; 3 …. 1

3 …. 2; 5 … 6; 2 … 07 …. 4; 0 …. 1; 8 … 58 …. 8; 8 … 7; 7 …. 90 …. 2; 9 … 9; 6 …. 86 …. 5; 2 …. 6; 9 …. 59 …. 8; 9 …. 9; 7 …. 77 …. 10; 10 …. 8; 10 … 6

Bài 2: Điền số tương thích vào vị trí chấm.

Bạn đang xem: Mẫu bài tập toán lớp 1

3 … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 … > 1

0 … > 7

8 ….. > 4

2 … > 3

Bài 3. Điền số thích hợp với chỗ chấm?

7 8; 1 > …..4 …..; 8 7 > …..; 9 > ….;. 5 > …..8 = …..; ….. ….. ….

Bài 4: Điền >,

Dạng 2: Viết hàng số và chuẩn bị xếp những số

Bài 1. Viết những số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

– Theo sản phẩm tự từ nhỏ nhắn đến lớn: …………………………………………………….

– Theo thứ tự từ to đến bé: ……………………………………………………..

Bài 2: Viết theo máy tự từ bé nhỏ đến lớn

8, 4, 10, 12, 9:……………………………………

3, 6, 9, 8, 12:……………………………………

16, 13, 14, 20:……………………………………

6, 9, 10, 1, 8:……………………………………

12, 11, 10, 15:……………………………………

16, 18, 12, 10, 9:……………………………………

18, 11, 3, 9, 12:……………………………………

6, 7, 0, 3, 9, 11:……………………………………

4, 6, 7, 5, 2:……………………………………

Bài tập 3: Viết số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 4. Viết các số 13, 7, 11, 10, 18, 5

– Theo thiết bị tự từ bé xíu đến lớn: ……………………………………………..

– Theo sản phẩm công nghệ tự từ khủng đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Viết các số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

– Theo sản phẩm công nghệ tự từ bé xíu đến lớn: ……………………………………………

– Theo sản phẩm tự từ lớn đến bé:………………………………………………

Bài 6: Viết các số theo máy tự từ bé đến lớn: 26, 79, 15, 69, 90

A. 15, 26, 79, 90, 69

C.90, 79, 69, 26, 15

B. 15, 26, 69, 79, 90

D. 90, 79, 69, 15, 26

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo đồ vật tự:

– Từ bé xíu đến lớn: ………………………………………………………………………

– Từ phệ đến bé: ……………………………………………………

Dạng 3: kiếm tìm số lớn số 1 và số bé bỏng nhất

Bài 1: Số tròn chục bé nhỏ nhất gồm hai chữ số là:

A. 10 B. 90

C. 100 D. 80

Số bé bỏng nhất trong những số sau là: 23, 31, 70, 18, 69

A. 23 B. 31 C. 18 D. 69

Bài 2:

Khoanh tròn vào số to nhất: 15 ; đôi mươi ; 11 ; 8 ; 19

Khoanh tròn vào số bé nhỏ nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12

Khoanh tròn vào số to nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12

Khoanh tròn vào số bé xíu nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Dạng 4: các phép cộng, trừ trong phạm vi 10

Bài tập 1: Điền số phù hợp vào nơi trống

1 +……= 5

3 +……= 6

4 +….= 5

….+ 2 = 6

….+ 1 = 3

…..+ 3 = 5

3 +….= 9

6 +……= 8

4 +….= 10

….+ 1 = 4

….+ 8 = 9

…..+ 2 = 6

Bài tập 2: Tính

6 – 2 =5 + 2 =9 – 5 =2 + 0 =8 + 2 =4 – 4 =7 – 3 =3 + 6 =7 + 2 =9 – 5 =3 + 6 =

1 + 5 =7 – 6 =7 + 1 =3 + 5 =2 – 1 =6 + 3 =5 + 2 =9 – 4 =6 + 4 =4 + 2 =6 + 1=

7 – 7=4 + 3 =7 + 3 =5 – 2 =6 – 5 =8 – 6 =6 – 4 =7 – 3 =10 + 0 =5 +4 =8 – 2 =

Bài 3: Tính:

3 + 3 – 2 =………

6 – 1 + 0 =……..

5 – 2 + 3 =…….

2 + 4 – 1 =……..

5 – 0 + 1 =……..

5 + 0 – 4 =……

4 + 3 – 5 = …..

2 + 6 – 3 = …..

7 – 2 + 3 = …..

6 – 4 + 2 = …..

8 – 6 + 3 = ……

4 + 2 + 3 = ……

3 + 2 + 4 = ….

9 – 4 + 5 = ….

10 – 8 + 6 = ….

5 + 5 – 3 = ….

9 + 1 – 7 = ….

10 – 6 + 4 = ….

Bài 4: Đặt tính rồi tính.

9 – 6

………

………

………

10 + 0

………

………

………

8 – 5

………

………

………

6 + 4; 10 – 2

……… ………

……… ………

………. ………

5 + 5

………

………

………

5 + 4

………

………

………

10 – 9

………

………

………

7 + 3 9 – 3

………. ………

……….. ………

……….. ………

Dạng 5: Giải vấn đề có lời văn

Bài 1: Hồng tất cả 8 que tính, Lan bao gồm 2 que tính. Hỏi cả cặp đôi có bao nhiêu que tính?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 2: trên bờ có đôi mươi con vịt, bên dưới ao gồm 3 chục con vịt. Hỏi có tất cả bao nhiêu nhỏ vịt?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Viết phép tính ưa thích hợp.

a) Có:13 mẫu kẹo

Có tất cả: …. Dòng kẹo?

b) Có: 8 nhỏ lợn

Bán: 7 con lợn

Còn lại: ….. Nhỏ lợn?

Bài 4: Viết phép tính mê say hợp.

a, Có: 5 quả cam

Cho đi: 4 quả cam

Tất cả có: …. Trái cam?

b. Có: 10 chiếc kẹo

Đã ăn: 4 loại kẹo

Còn lại: ….. Dòng kẹo?

Bài 5:

Bóng xanh: 12 quả……………

Bóng đỏ: 7 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 6: tháng trước Hà được 15 điểm 10, mon này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả nhị tháng Hà được tất cả bao nhiêu điểm 10?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 7: Lớp 1A gồm 40 học sinh, lớp 1B bao gồm 3 chục học tập sinh. Hỏi cả nhị lớp tất cả bao nhiêu học sinh?

Lớp 1A : …….học sinh

Lớp 1B : …….. Học tập sinh

Cả nhì lớp :… học tập sinh?

Đổi: 3 chục học sinh = ……… học tập sinh

Tổng hợp phiếu bài tập lớp 1

Phiếu số 1:

Bài 1: Viết toàn bộ các số:

a, từ 1 đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, tự 10 mang lại 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ đôi mươi đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng:

1, Số lớn nhất trong các số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé nhỏ nhất trong những số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số tức tốc trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số ngay tắp lự sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, bạn Lan tất cả 2 cái cây viết chì, chị em mua thêm cho Lan 3 cái cây bút chì nữa. Hỏi Lan có toàn bộ mấy cái cây viết chì? ( lựa chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái cây bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái cây viết chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái bút chì).

2. Phiếu bài xích tập lớp 1 môn Toán – Số 2

Bài 1: Viết các số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Xem thêm: Nhà Phố 4 Tầng Hiện Đại Năm 2022, 99+ Mẫu Thiết Kế Nhà 4 Tầng 5 Tầng Đẹp 2022

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

10 – 6 = ….

3 + 4 = ….

14 + 4 = ….

8 – 5 = ….

19 + 0 = ….

2 + 8 =….

18 – 5 =….

3 + 6 = ….

17 – 6 =….

10 – 7 =….

12 + 7 =….

Bài 3: cho những số: 6, 9, 19, 20, 1 sắp đến xếp các số sẽ cho

a, Theo sản phẩm tự từ nhỏ nhắn đến lớn: …………………………………………….

b, Theo trang bị tự từ lớn đến bé: …………………………………………….

Bài 4: Tìm một số biết rằng lấy số đó cùng với 2 rồi trừ đi 1 thì được kết quả bằng 3?

Số yêu cầu tìm là: ……

Vì : ………………………….

Các dạng bài xích tập toán lớp 1 học tập kỳ 2

Chủ đề 1: những số đếm 100

*

*

Bài 1. Viết số :

a) Viết những số từ bỏ 89 mang đến 100 :

b) Viết số vào nơi chấm:

Số tức thì trước của 99 là …… ; 70 tất cả …… chục và … đơn vị

Số ngay tức khắc sau của 99 là ……… ; 81 bao gồm ……chục và … solo vị

Chủ đề 2: Độ dài cùng đo độ dài

Bài 1: Vẽ đoạn thẳng theo những số đo sau:

Đoạn AB nhiều năm 4cm: ……………………

Đoạn AC dài 6cm: ……………………

Đoạn BC nhiều năm 10cm:……………………

Đoạn AB lâu năm 12cm: ……………………

Bài 2: Điền vào khu vực trống:

a, Số 15 có …. Chục cùng …. Solo vị.

Số đôi mươi gồm …. Chục và …. đối chọi vị.

Số 17 bao gồm …. Chục với …. đơn vị.

Số 9 có …. Chục cùng …. Solo vị.

b, Số ….gồm 1 chục cùng 0 1-1 vị.

Số ….gồm 1 chục với 8 đối chọi vị.

Số ….gồm 1 chục và 2 1-1 vị.

Số ….gồm 2 chục và 0 đối chọi vị.

Bài 3: Tính:

30cm + 40cm =………….

50cm + 10cm = …………

20cm + 50cm =………….

60cm + 30cm = …………

Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ không nhớ kế bên phạm vi 100

Phần kiên cố nghiệm

Câu 1: Phép tính nhẩm 44 + 5 = 49 đúng xuất xắc sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 2: tác dụng của phép tính 12cm + 24cm = 36 đúng hay sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 3: Số đề nghị điền vào nơi chấm là: 11 + 47

Câu 7: Hạ gồm 19 quả táo, Hạ mang đến Ngọc 2 quả và cho Lan 3 quả. Hỏi Hạ sót lại bao nhiêu trái táo?

A. 10 trái B. 12 trái C. 13 quả D. 14 quả

Phần tự luận

bài 1: tiến hành phép tính:

73 – 21 + 3 =

60 – đôi mươi + 59 =

36 + 51 – 46 =

66 – 52 – 1 =

88 – 54 – 4 =

26 + 53 – 32 =

28 + 30 – 57 =

20 + 22 + 24 =

45 – 34 + 76 =

66 – 52 – 1 =

75 – 51 + 63 =

90 – 50 + 17 =

96 – 85 + 43 =

94 – 43 + 15 =

99 – 16 – 22 =

26 + 53 – 32 =

Bài 2: Điền lốt hoặc số phù hợp vào vị trí chấm

87 – 56 + … = 46; 38 … 24 = 19 … 5

58 – … + 4 = 44; 13 + 54 … 96 – 30

… + 12 + 30 = 64; 40 + 26 + trăng tròn … 78

39…38…90…61 = 30

Bài 3: nhị gà mẹ ấp nở ra được tổng cộng 24 kê con, hiểu được gà mẹ đầu tiên ấp nở được số kê con bằng số nhỏ dại nhất có hai chữ số. Hỏi gà người mẹ thứ nhì ấp nở được từng nào gà con?

Lời giải:

Cây bưởi còn lại số quả là:

56 – 12 = 44 (quả)

Đáp số: 44 quả bưởi

Bài 4: Tính nhanh: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9

Lời giải

1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Chủ đề 4: THỜI GIAN, GIỜ VÀ LỊCH

Dạng 1: Xem đồng hồ đeo tay rồi gọi giờ.

Trên mặt đồng hồ có kim ngắn chỉ giờ và kim lâu năm chỉ phút.Khi kim nhiều năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số như thế nào thì đồng hồ thời trang đang chỉ tiếng đó.

Ví dụ: Đồng hồ tiếp sau đây đang chỉ mấy giờ?

Giải:

Đồng hồ đang sẵn có kim lâu năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 8 yêu cầu ta nói đồng hồ thời trang đang chỉ 8 giờ.

Dạng 2: Điều chỉnh kim giờ, kim phút và để được giờ ham mê hợp

Em vẽ thêm hoặc quay các kim đồng hồ đeo tay để được giờ ưa thích hợp.

Ví dụ: Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ đeo tay chỉ đúng 1 giờ

*

Giải:

Đồng hồ đang có kim nhiều năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 1 thì sẽ là 1 trong những giờ.

Em đề xuất vẽ thêm kim đồng hồ như sau:

*

Dạng 3: xác định giờ ứng với các chuyển động trong ngày.

Tùy vào từng chuyển động cho trước, em xác định đồng hồ thời trang tương ứng.

Ví dụ:

Giờ sáng: tự 6 giờ sáng đến 7 giờ sáng em đã dậy, đánh răng, cọ mặt, ăn sáng rồi đi học.

Từ 7 giờ mang lại 10 giờ, em đã học bài bác trên lớp.

Giờ trưa: tự 11 giờ cho 1 tiếng chiều, em ăn uống trưa, ngủ trưa.

Giờ chiều: 4 giờ đồng hồ chiều em gia nhập thể thao, tắm gội.

Giờ tối: từ bỏ 6 giờ đồng hồ tối, em bắt đầu ăn tối, học bài hoặc xem TV.

Hy vọng cùng với những thông tin mà công ty chúng tôi vừa share có thể giúp những nắm được những chủ đề bài tập toán lớp 1 cơ bản từ học tập kỳ 1 cho học kỳ 2 nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *