HDD : có giá thành rẻ, dung lượng lớn nhưng tốc độ đọc ghi chậm" /> HDD : có giá thành rẻ, dung lượng lớn nhưng tốc độ đọc ghi chậm" /> ko the ket noi database!