Tiêu Chuẩn Thiết Kế Cầu 22Tcn 272-05

l>Nguyen Viet Trung- 22TCN 272-05

Bộ môn công trình xây dựng Giao thông tp - ĐH giao thông vận tải Vận Tải

*
*

Tiêu chuẩn chỉnh Thiết kế ước 22TCN 272-05

Trang chủ
reviews Tiêu chuẩn 22TCN 272-05
lý giải Tiêu chuẩn chỉnh 22TCN 272-05
chương trình tính theo 22TCN 272-05
bạn dạng vẽ mẫu mã theo AASHTO-LRFD
Tài liệu xem thêm 1
Tài liệu tìm hiểu thêm 2
Thắc mắc-giải đáp
Update
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

một số trong những phần của tiêu chuẩn chỉnh mới

22TCN 272 - 05 :

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 9

Phần 10

Phần 11

Phần 12

Phần 13

Phần 14

Các Bảng tra giúp đỡ thiết kế

Nếu có thắc mắc gì chúng ta có thể đặt câu hỏi trực tiếp cùng với

GS. Nguyễn Viết Trung tại địa chỉ mail: viettrungng
yahoo.com

hoặc Bm tamquocafk.vntamquocafk.vn
yahoo.com

*
*
*
*
*
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *