Từ Điển Việt - Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển việt - việt

*
*
*

Từ điển Việt Việt.Vietnamese-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển WordNet, trường đoản cú điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn tất cả thể thiết lập app phần mềm từ điển bên trên Windows nhằm tra từ điển thuận lợi khi phát âm văn bạn dạng trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, người học rộng biết những (định ngữ) có đặc thù từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: giờ Anh sách vở và giấy tờ
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục lịch trình
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : từ điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : trường đoản cú điển cam kết hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển ký kết hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : trường đoản cú điển máy vi tính
descriptor dictionary : từ bỏ điển trình bày
dictionary code : mã tự điển
dictionary order : lắp thêm tự từ điển
electronic commerce dictionary : từ điển điện tử
external symbol dictionary : tự điển ký kiệu quanh đó
frequency dictionary : từ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : tự điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ trang bị từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ điển tài liệu tích phù hợp
machine dictionary : tự điển lắp thêm
main dictionary : từ bỏ điển chính
mechanical dictionary : từ bỏ điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển đưa vị
relocation dictionary : từ bỏ điển đưa vị trí
relocation dictionary : từ bỏ điển xác định lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái xác định
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Pin Sạc Dự Phòng Xiaomi Redmi 10000Mah, Pin Sạc Dự Phòng Polymer 10

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *